• English
  • Czech
  • Nederlands
  • Slovenski
  • български

Prohlášení o ochraně soukromí

Osobní a organizační údaje zpracovávané v DME Quick scan:
DME Quick scan zpracovává osobní a organizační údaje, které nám poskytnete, abyste mohli užívate služby ( generování zprávy na základě vstupních dat). Níže najdete přehled

Osobních údajů, které zpracováváme:

  • Jméno společnosti
  • Země
  • Odvětví
  • Informace o profesionální populace v rámci organizace 
  • E-mailová adresa
  • Další osobní informace, které aktivně poskytnete při vytvoření zprávy DME Quick scan 

Vaše data mohou být začleněna v závěrečné zprávě projektu DME (který je spolufinancovaný z programu EU Erasmus +). Tato data se zpracovávají anonymně.