• English
  • Czech
  • Nederlands
  • Slovenski
  • български

Quick Scan je nástroj vyvinutý v rámci projektu DME + (Diversity management Extended).

Jeho prostřednictvím můžete získat lepší představu o tom, do jaké míry má již vaše společnost zakořeněnou politiku diverzity (rozmanitosti).

Kromě toho můžete také ověřit, do jaké míry je živnou půdou pro úspěšnou politiku diverzity.

Na základě výsledků tohoto scanu obdržíte zprávu s výsledky a doporučeními, můžete vypracovat akční plán.

Můžete využít Quick scan jako výchozí bod na začátku procesu. Dále může být také použit jako nástroj pro vyhodnocení průběhu procesu.

Pokud chcete začí s Quick scan, podívejte se na odkaz „jak použít stránku“ v manuálu.