• English
  • Czech
  • Nederlands
  • Slovenski
  • български

Jak to provozovat:


Krok 1: Vyplňte firemní údaje (jméno, odvětví podnikání a země)  
Krok 2: Vyplňte úvodní informace (zde dostanete obecné otázky)  
Krok 3: Pro každou ze čtyř oblastí získáte řadu otázek  
Krok 4: Pokud jste zodpověděli všechny otázky, okamžitě získáte skóre a zprávu o analýze.  
Krok 5: Zde si můžete stáhnout tuto zprávu jako soubor PDF
Důležité: Dokončení Quick scanu trvá přibližně 20 minut.