• English
  • Czech
  • Nederlands
  • Slovenski
  • български

Welkom bij de DME Quick scan

De Quick scan is een tool ontwikkeld in het DME+ project (Diversity Management Extended).

Met deze scan kan u een beeld krijgen over de mate waarin uw bedrijf reeds werk maakt van een verankerd diversiteitbeleid.

Daarnaast kan u ook nagaan in welke mate de voedingsbodem voor een geslaagd diversiteitbeleid reeds aanwezig is.

Op basis van de resultaten van deze scan (u ontvangt een rapport met de scores en aanbevelingen), kan u een actieplan opstellen.

U kan de Quick scan gebruiken als een nulmeting bij de start van het proces. Hij kan ook ingezet worden als tool om de progressie van het proces te evalueren.

Wil je met de Quick scan aan de slag, ga naar de How to use pagina voor de gebruiksaanwijzing.