• English
  • Czech
  • Nederlands
  • Slovenski
  • български

Добре дошли в DME Quick Scan


Quick scan е инструмент, разработен в рамките на проект DME (управление на многообразието).

С негова помощ можете да получите по-добра представа до каква степен компанията Ви вече е внедрила политики за многообразие и да проучите нагласите на компанията за развиване на подобни успешни практики.

Въз основа на резултатите от сканирането (от което ще получите доклад и оценка), може да се изготви план за действие. Можете да използвате Quick Scan, като базово измерване в началото на процеса, както и като инструмент за оценка на неговото развитие.

Ако искате да използвате Quick Scan, разгледайте ръководството.