• English
  • Czech
  • Nederlands
  • Slovenski
  • български

De DME Quick scan…. Eenvoudig en snel zelf de test uitvoeren

Duurzaam werken rond diversiteit situeert zich op verschillende vlakken binnen een bedrijf. Een diversiteitsbeleid is bij voorkeur verankerd in de bedrijfsvisie/missie van de onderneming en gedragen door het personeel op alle niveaus.

De praktische vertaling van het diversiteitsbeleid kan mee tot stand gebracht worden door het hanteren van specifieke 'tools' of door het bestaand HR-instrumentarium te voorzien van duidelijke diversiteits-elementen. Deze moeten ingebed worden in de gebruikelijke werkwijzen binnen het bedrijf of de structuur.

Visie&Missie, Cultuur, Structuur en Instrumenten zijn als communicerende vaten. Je kan de ene niet wijzigen zonder dat dit een impact heeft op de andere. Binnen een duurzaam diversiteitsbeleid moeten acties uitgezet worden op de 4 domeinen.

Hoe gaan we concreet te werk :

  • Stap 1 : Vul je bedrijfsinfo in (Naam, sector en land)
  • Stap 2 : Vul de startinfo (hier krijg je een aantal algemene vragen)
  • Stap 3 : Voor elke van de 4 domeinen krijg je een aantal vragen
  • Stap 4 : Als je alle vragen hebt ingevuld, krijg je onmiddellijk een score en analyserapport.
  • Stap 5 : je kan dit rapport downloaden via een Pdf bestand

Belangrijk : De Quick scan neemt gemiddeld max. 20 minuten in beslag.