• English
  • Czech
  • Nederlands
  • Slovenski
  • български

DME Quick scan... Направете сами теста бързо и лесно.


Устойчивата работа върху многообразието се появява на различни нива в рамките на една компания. Политиката на многообразието, заложена в мисията и визията на команията и подкрепяна от персонала на всички нива, е за предпочитане. Практическото приложение на политиката на многообразието може да бъде постигнато чрез използване на специфични инструменти или чрез такива, вече използвани от специалистите по човешки ресурси.

Те трябва да бъдат вградени в конвенционалните процеси в компанията и нейната структура. Визията и мисията, културата, структурата и инструментите са свързани в комуникация. Не можете да направите промяна на един от тези елементи, без да повлияете на друг.

За устойчива политика на управление на многообразието промените трябва да се планират във всички четири области.

Как работи:

  • Стъпка 1: Попълнете информация за компанията (име, сектор и държава)
  • Стъпка 2: Попълнете начална информация (тук ще Ви бъдат зададени някои общи въпроси)
  • Стъпка 3: Трябва да отговорите на няколко въпроса за всяка от четирите области
  • Стъпка 4: Ако сте приключили с всички въпроси, ще получите незабавно резултат и доклад за извършен анализ
  • Стъпка 5: Можете да свалите този доклад като PDF файл.

Важно: Използването на Quick Scan отнема около 20 минути